Αγαπητοί φίλοι,
ο καθένας μας φυλάει στην καρδιά του τη μνήμη για τον ήρωα του, τους ήρωες του, που έχασαν τη ζωή στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, που τραυματίστηκαν, επέζησαν και έχτιζαν την ειρηνική ζωή στις χώρες μας, για εκείνους, στους οποίους χρωστάμε τις ζωές μας. Στην μνήμη τους θα σταθούμε δίπλα-δίπλα στο Αθάνατο Τάγμα στις 9 Μάιου, 72 χρόνια μετά τη Μεγάλη τους Νίκη, και θα παρελαύνουμε με τις φωτογραφίες τους στα χέρια.
Καλούμε όλους να μοιραστείτε μαζί μας και με τους άλλους τις ιστορίες των ηρώων σας, στείλτε στο Βιβλίο της Μνήμης στην Ελλάδα την αφήγησή σας με την φωτογραφία τους, για να μάθουμε όλοι μας για τους ήρωες σας, για να δούμε και να θυμόμαστε τα πρόσωπά τους όλοι εμείς, για τη ζωή των οποίων πολέμησαν εκείνοι.
Είμαστε υπερήφανοι για τους πατεράδες, παππούδες, προπάππους μας και τους τιμάμε!

Το βιβλίο της μνήμης

Ананиадис Евстафий

Ананиадис Евстафий

Ананиадис Евстафий- родился в 1923 г.в посёлке Красная Поляна (Россия). 

В 1939 г. с семьёй переехали на постоянное место жительства в Грецию. Во время войны,  вступил в партизанский отряд -ЭАМ, защищая Грецию от  немецких захватчиков ,  был первым разведчиком в партизанском отряде под псевдонимом – Крым.  

Герой, Ветеран ВОВ, ныне проживающий в городе Лутраки.

Баранов Алексей Стефанович

Баранов Алексей Стефанович

Баранов Алексей Стефанович родился в 1908 году в России в Орловской области.
В июне 1941 года был призван на Брянский фронт,через некоторое время пришла повестка о том, что является пропавшим без вести.

Герои Людмилы Барановой

БРАТЬЯ САВВИДИ ИВАН И НИКОЛАИ АВРААМОВИЧИ

БРАТЬЯ САВВИДИ ИВАН И НИКОЛАИ АВРААМОВИЧИ

Григорий и Пелагея Ничипорук

Григорий и Пелагея Ничипорук

История от Галины Горчак-Плескач

Эту историю рассказала мне моя мама. Ей было 12 лет, когда началась война с гитлеровскими оккупантами. У мамы было четыре сестры. Жили они в селе Городище, Барезновского района. Старшая из них, Пелагея, вышла замуж в Березно. У Пелагеи появились маленькие дети, и мама часто приходила к ним, помогала сестре по хозяйству, играла с ее маленькими детьми.

История, которую я сейчас Вам расскажу, происходила у нее на глазах.

В грозные вемена 1941 года молодая еврейская девушка, София Петровна Листерчартен, была мобилизована на фронт. Во время кровопролитных боев с немецкими оккупантами под Пирятином, на родной Полтавщине, подразделение, в котором служила София, попало в окружение. После тяжелых испытаний и скитаний, переодевшись в гражданскую одежду, девушка пробралась в одно из сел. Там ей удалось поменять свою еврейскую фамилию на украинскую, Конюшенко, дабы спастись от неминуемой смерти.

Но, не прошло много времени, как, во время облавы весной 1942 года, Софию вместе с местной украинской молодежью фашисты забрали на каторжные работы в Германию.

По пути в Германию, на станции "Ковель", девушке удалось убежать от охраны с поезда заложников. Много времени ей пришлось бродить по лесам, блуждать по селам, прячась от фашистов и полицаев.

Обессиленная физически и морально, София Конюшенко (так уже она себя стала называть) вечером добралась до райцентра Березно, Ровенской области. В страхе и отчаянии она подошла к домику в центре Березно, заглянула в окошко. Там она увидела молодую супружескую пару и их четверо маленьких детей. Как потом она рассказывала, подумала: «Если у них есть дети, в их сердцах должно быть чувство милосердия. Эти люди не дадут мне погибнуть».

И девушка не ошиблась.

Когда постучала в окошко и попросила пустить ее в дом, ей открыли дверь, накормили, обогрели и оставили у себя.

Конечно же, это был большой риск. Как для хозяев дома, так и для их маленьких детей. Немцы бы никого не пощадили, если бы узнали, что они прячут еврейскую девушку.

Что бы этого не случилось, пришлось им сохранять суровую конспирацию. Для перепрятывания девушки на случай обыска или облавы, на крыше дома был оборудован специальный тайник для Софии. А еще, от "недобрых глаз", приходилось прятать ее и в погребе.

В постоянном напряжении и предчувствии опасности, на протяжении двух лет Ничипорук Григорий Кононович и его супруга Пелагея Кесеровна, как родную, берегли от беды чужую девушку, кормили и одевали ее. Она стала им родной и ее полюбили их дети.
Когда, в 1944 году, советские войска освободили Березно от фашистских оккупантов, счастливая София сердечно поблагодарила своих спасителей и начала устраивать свою личную жизнь. Работала в райисполкоме, госстрахе, в банке.

А через какое- то время и вовсе уехала из райцентра Березно.

И, вот, в 2000 году, больше, чем через полвека от тех страшных событий, по адресу: Березно, ул. Шевченко, д. 7 пришло письмо от С.П.Яновской (Конюшенко). В этом письме она, в который раз, благодарила их, своих незабываемых спасителей, за проявленное ими милосердие, щедрость души и настоящую отвагу. А что бы никто не сомневался, что это она, настоящая София, в конверте было две фотографии, которых она берегла, как самую дорогую реликвию. На этих фотографиях был Григорий Кононович, Пелагея Кесеровна Ничипоруки и их маленькие дети: Александр, Петр, Галина и Степан.

ЖИТЕЛИ ГРЕЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ КИСЕК -АРАТУК

ЖИТЕЛИ ГРЕЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ КИСЕК -АРАТУК

ЖИТЕЛИ СЕЛА МИХАЙЛОВКА- ШРОМА

ЖИТЕЛИ СЕЛА МИХАЙЛОВКА- ШРОМА

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА КУЗНЕЦОВА

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА КУЗНЕЦОВА

(материал из интервью)

Зинаида Александровна ушла на войну добровольцем 16-летней девочкой и вернулась с нее гвардии сержантом.
Зинаида Александровна родилась в Севастополе, городе военной славы, в семье военного, затем трехмесячным младенцем ее перевезли в Ульяновск, на родину отца, который вскоре умер от засевшего в его теле осколка.

«Когда началась война, нас прямо из 7-ого класса взяли в ремесленное училище, я начала обтачивать гильзы для дальнебойных пушек. Там у меня завелась подружка, эвакуированная из Ленинграда – я с 1926, а она с 1924 года. Однажды она мне сказала: «Зинка, пойдем на фронт!» Я согласилась: гильзы обтачивать было очень тяжело! На фронт мою подружку взяли, а меня брать не хотели – уж слишком еще «сопля» была: «Иди, девочка, домой, спать! Для тебя войны будут потом». Но я была настырной. И меня все-таки взяли. Короче говоря, нас взяли в военную часть: мы должны были охранять мосты, сопровождать поезда, ходить в госпиталь к раненым. Потом принесли военную клятву. Это все 1941 год.
Теперь начало 1942 года. В Ульяновск приезжает представитель из Училища связи, а у меня 7 классов, я была грамотная, с войной стала серьезнее. Меня взяли в Училище, проверяли, как у меня со слухом, могу ли я работать связисткой. После первых сданнах мною успешных экзаменов наш командир сказал мне: «Кузнецова, тебя же на фронт затолкают!»- «И хорошо, если затолкают!»-«Тебе же придется рацию таскать!»- «Ну и что?» Все было ничего: но тяжелее, чем работать с рацией, было научиться обращаться с обмотками! У меня 35-ый размер ноги, а ботинки выдавали колоссальные, в них мои собственные ботинки вместе с обмотками влезали. Сестра привезла, было, мне ботинки маленького размера, а ее не пустили: пусть привыкает, сказал, на ее пути много еще чего встретится.
А потом нас отправили на фронт, погрузили нашу рацию на полуторку. и мы поехали. Сначала в Москву, потом – в Воронеж. Это уже 43-й год. На весь состав нас было две девушки. Я и моя подруга- ленинградка, обе мы работали на морзянке. Разлучились мы тогда, когда освобождали Киев».
Зинаиде Александровне довелось участвовать в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – в битве за Днепр. По разным оценкам число жертв с обеих сторон (с учетом убитых и раненых) составило от 1,7 до 2,7 миллионов человек. Это в полтора (или в два с половиной) раза больше, чем население Салоник. . .
«Надо было делать переправу через Днепр. До нашего прихода фрицы напилили там много ценного леса, и мы таскали бревна к Днепру. В этом участвовали все – и врачи, и связисты, все. Таскали в холоде, в грязи, в слякоти. Кто там был, тот этого никогда не забудет. Переправа черз Днепр – память на всю жизнь тем, кто выжил. Днепр покрылся кровью. Ведь надо было сделать такой мост, чтобы по нему могли пройти тяжелые танки! Наши ребята работали в воде, а над ними, точно воронье, кружили немецкие самолеты. И вот в Днепре вместо воды текла кровь, только ушанки торчали. Знаете, сколько там наших совсем молодых ребят погибло? Нецелованых? И даже родители их не узнали, где они. «Иванов? На Днепре! Сидоров? На Днепре? А такая-то-такая-то? Тоже, конечно, в Днепре плавает!»
Меня тяжело ранило разорвавшимся снарядом в тот день, когда снайпером-националистом был убит генерал Ватутин, командующий сначала Воронежским, а затем 1-ым Украинским фронтом. Меня засыпало землей, где-то валялась моя шапка. Короче, из-под земли только рука была видна. Какой-то боец увидел девичью шапку и торчащую руку. Я была без сознания, но он понял, что я жива и принес меня в госпиталь. Проснулась я вся в окровавленных бинтах, через несколько дней: мои соседки по палате считали, что я умерла. Голова болела, в ушах шумело, постепенно возвращалась память. Рано мне было еще умирать. Рубец на голове до сих пор сохранился, на одно ухо я с тех пор так и не слышу.
Дошла я до Германии, прошла через всю ее территорию, до Берлина не дошли 170 км, остановились в городе Котбусе, большом, красивом месте. Демобилизовалась я в сентябре 1945 года. Знаете, я уже старая, мне 83 года, но ужасные картины до сих пор всплывают в памяти: Боже мой, с каким же страшным врагом мы воевали! Жестоким, беспощадным, не люди, а нелюди в масках.
Вернулась я в город Ульяновск. В красивой шинели, в кожаных, не кирзовых, сапогах. Сестра у меня работала в порту. Туда никого не пускали. Когда я подошла, охранник не хотел меня пускать, ну у нас и вышел такой диалог: «Кто ты такая?»-«Я - ее сестренка»- «А откуда ты?»- «Я из Германии». – «Что же, б. . . фрицевская?» - «Напрасно вы так, я в гвардейской части служила. В армии с этим не шутят».
Невольно возник вопрос: а как отнеслись в тылу с девушкам, вернувшимся с войны?
«Смотрели на нас и с жадностью, и с любовью. Форма- отличная, мордашка – нестрашная. Всегда с улыбкой. «Сколько у вас лычек?- спрашивали» - «Три». «Как вас называть?» - «Товарищ гвардии сержант».
Став Кузнецовой-Цингелис, женой грека-политэмигранта, из Ульяновска Зинаида Александровна уехала в Ташкент, к своей подруге-ленинградке Арине, с которой она в 1941 году ушла на фронт.
«Арина работала на текстильном комбинате, мастером. На этом же комбинате стала работать и я. Директор спросил меня, что я делала на войне. «А я не воевала, - ответила я ему, - а только стучала» - «Что значит, стучала?»- «Стучала и все!» - Он понял: «Ну что ж, это очень почетно!» Через год мне дали комнату. Кровать купила, чайник и зажила. И вдруг в 1949 году приехали греки. Красивые, статные, и смотрят на молодых девок. Возле меня все время проходили два грека, ни черта не понимали по-русски, но их в городках языку учили. Рядом с моим домом был 8-ой городок. Я работала учетчицей, писала на греков наряды, сколько они наработали. Один стал на меня заглядываться. Потом - принялся красиво ухаживать, а затем так научился по-русски, что стал настоящим русским. Мой грек был из Суфли, в Греции у него никого не осталось. Время было для всех тяжелое, много было и огорчений, и несправедливостей, но фронтовики не сдаются. Я долго не выходила замуж за своего грека, даже когда у нас уже было двое сыновей. Говорила, что в Грецию с родины не поеду. Когда у меня появилась дочка. Вероничка, я решилась. Так мои дети взяли греческую фамилию и стали греками».
С лица Зинаиды Александровны улыбка не сходит.
«У меня всегда рожа улыбалась, - рассказывает ветеран. – Меня еще спрашивали: «Сержант, а если ты умирать будешь, и тогда будешь улыбаться?» - «Конечно, буду! Еще и язык покажу!»

Зиновьев Александр Петрович

Зиновьев Александр Петрович

Герои (родители) Зои Зиновьевой.

О прошедшей Великой Отечественной войне вспоминаем и говорим уже десятилетия. Выросли дети, подросли внуки, а память о тех воинах, которые отстояли нашу землю ценой своей жизни, жива ещё до сих пор. Пока жива память в наших сердцах, жива и история народов, отстоявших мир на земле.

Многие уходили на фронт совсем юными, такими были мой отец Зиновьев Александр Петрович и моя мама- Лукьянова (Зиновьева Лидия Васильевна ). Начав войну 17 –летним юношей, папа вскоре стал командиром пулемётного взвода. Мама в 16 лет уже получила своё первое боевое крещение, следуя за фронтом. Военный госпиталь N 3583, в котором она работала , неоднократно подвергался обстрелам, но госпиталь шёл все дальше на Восток.

Дорога войны только лишь началась для них обоих и закончилась после тяжелейших, изнурительных лет Победой в Берлине. Но этот пройденный путь был нелёгким, война не щадит никого, контузия, ранения, госпиталь и потом на фронт, в самое пекло. Кто не помнит битву за Днепр вошедшую в историю Великой Отечественной войны как героическая эпопея. Форсирование Днепра было сложнейшей стратегической задачей, но наши воины с ней справились.

Многие соединения и части фронта за боевые успехи и героизм получили почетные награды. Орден Красной Звезды 2-й степени получил и мой отец. А потом ещё награды за подвиги, совершённые им в боях на подступах к Берлину. Награды украшали всю его грудь, Мама прошла всю войну и победный салют встретила в Берлине. Поэтому нам, их детям и внукам есть кем гордиться. Слава народу, отстоявшему МИР на ЗЕМЛЕ!! Слов благодарности всем кто их помнит, Низкий поклон тебе, Родина-Мать Годы проходят и ветер СВОБОДЫ Реет на миром, а память в веках!

Иванова Вера Александровна

Иванова Вера Александровна

Когда-то писали: ветераны уходят понемногу... Но сегодня мы констатируем печальный факт, что ветераны ВОВ от нас ушли почти все. Почти все, кто воевал, кто был свидетелем этой страшной войны середины 20 века уже не с нами… Моей Веры Алексанровны нет в живых три года…Ушла она в свои 93 . Почти век прожила.... Но вот очерк о ней остался. Я писала о ней и на греческом языке два раза- но не могу отыскать, к счастью русский текст «объявился» в архиве … Публикую без изменений: НА ПЕЛЬМЕНИ К ВЕРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
 ---
В небольшой квартире в центре Салоник на стене висит ковер. Здесь всё как в прошлой жизни, в Ташкенте. Чай зеленый подается в пиалах, по - азиатски, в квартире вкусно пахнет блинами и пельменями, В этом замкнутом в воспоминаниях мире живет Вера Александровна Иванова.
 Телевизионная съемочная группа «оккупировала» ее квартиру внезапно, сразу стало тесно и шумно… Вера Александровна растерялась: «Вас так много, а я думала ты одна придешь!».
Но ведь интервью будем писать на кассету для телевидения, нужны операторы, - объясняю. Авторская группа телепередачи «Митрополи ту косму» на государственном канале ЕРТ3 задумала посвятить героям войны передачу, которая выходила в эфир как раз в пятницу 28 октября в День «ОХИ». Так, мы решили посетить Веру Александровну – ветерана Великой Отечественной Войны, которая последние пятнадцать лет живет в Греции.
Она – русская. С таких женщин вдохновлялся наверное сам Некрасов, описывая женщину, статную, сильную, красивую, с великолепным чувством юмора. Много лет, точнее сорок пять, Вера прожила с супругом- греком – Ангелос Анагностопулосом. Познакомились они в 1954 году, в Ташкенте – «городе - рае» для греков – политиммигрантом, переселившись в СССР с 1949 года.

«Ну… Ангелос, что за имя? По-русски, Ангел…, а я его назвала просто- Коля! Так случилось, не укладывалось в моем советском сознании имя Ангел. (Смеется) Уж очень мне показалось странным его имя: «Ангелос». Да он еще был таким скоромным. Когда мне первый раз представился и сказал «Ангелос», я как бы и не поняла, что это: имя или фамилия. Его друг заметил это, понял, что проблема в имени, которое для моего слуха было слишком экзотичным и однажды представляет его, Ангелоса, мне: «А это - наш Коля, Николай». Так я его и звала всю жизнь. Правда иногда, когда хотела от всей души поблагодарить за что-либо, а было за что – это был золотой человек! Я его называла «Ангел». Да он и был настоящим Ангелом!». 
 Ангелос Анагностопулос ушел из жизни в 1999 году, оставил свою Веру в Салониках одну. 
 «Он так переживал за меня, как я буду одна в Греции жить, ведь я даже не выучила язык!»

- Вам было трудно усвоить греческий? – спрашиваю.
-Даже и не знаю, просто не было необходимости, ведь рядом всегда был Ангел, а теперь уже и поздно.

Вера Александровна старается заполнять свой день, не скучать. Смотрит русское телевидение, каждую неделю из книжного магазина «Аврора» Афина Исламиду приносит ей русские газеты. 
 - Но мне не хватает общения! А что делать одиночество – это так грустно! – жалуется.

Грустно, действительно, грустно. «А как помочь? - думаю. Конечно, буду иногда заходить, но ведь этого мало». Вижу, что страх перед одиночеством - это и от беспомощности. 
Русскоязычные врачи уделяют ей внимание: заходит кардиолог Одиссей Сахпазидис. Вера Александровна посещает и русскую поликлинику Костаса Конголидиса. Но самое главное, в эти годы, трудные из-за возраста, нужно, чтобы кто-нибудь рядом был всегда.
«Коленки болят, с трудом передвигаюсь» - рассказывает мне. И правду, вижу, как трудно переступает с ноги на ногу Вера Александровна. Вместе с тем, удивляюсь ее ухоженному виду. Волосы уложены, выкрашены, ни одной сединки не видно! Всегда в жакете и красивой кофточке, на шее обязательно шелковая косыночка…

В Ташкенте Вера Александровна оказалась еще до войны, «Так, что это мой родной город!», - говорит. 
 С семнадцати лет она уже работала стюардессой. 
 «Когда нам сказали, что началась война, мы – молодые и смелые – сразу же пошла в военкомате: «Отправляйте меня фронт!» – чуть ли не кричали. Мне тогда еще не было и 18ти лет. Военком говорит: нам нужны медсестры, и уже хотели меня отправить на курсы, как неожиданно спохватились, узнав, что работаю стюардессой, решили сделать меня редиской для летной части . 
 Пришли в нашу школу пилоты, выбрали девушек, среди них и меня. Так я оказалась в Крымске на большой радиостанции, но мы работали в маленькой- секретной. Наше дело на ключе работать. Все было закодировано».

Однажды заболел летчик, а Вера дежурила. Вызывает ее начальник и говорит: «Готовься к полету!» «К какому полету? - подумал я. Ведь я ничего не умею. 
Но слова «не умею» нет на войне. Вере быстро показали, куда нажимать, на какие кнопки. Так она участвовала в бомбежке нефтяных баз в городе Плаешт и Констанца, в Румынии. 
 «Это было всего два – три раза, в основном всю войну я отслужила радисткой. Отправляли, куда было необходимо. Берешь в руки свою сумку и «вперед!» без лишних вопросов. Однажды оказалась в Иране. Но мы и не знали, что находимся в Иране. Степь, больные дети, голодные собаки. Помню как сейчас. Там я отслужила некоторое время».

Вера Александровна подает нам пирожки с тыквой. Вкусное нежное тесто, начинка во рту тает… «Люблю готовить, но самые вкусные у меня – это пельмени. Мне часто говорили и говорят, что, подобно моим пельменям, не пробовали. Странно ведь, не так ли! Ведь рецепт - то классический. Но все же есть у меня маленький секрет, тебе я скажу: он - в бульоне!». 
 Я качаю радостно головой, но не от того, что узнала секрет варки пельменей. Я от них просто уже отвыкла, от пельменей. Мне уже по душе и «по желудку» простая греческая или как ее называют часто, средиземноморская кухня. Я качаю головой радостно, потому что мне на самом деле счастливо видеть перед собой пожилого человека, не потерявшего жизненной радости, духовности и светлый ум, не ставшей мизерной и подозрительной, как это часто случается с пожилыми людьми.

Моя коллега Дора Авгери, по – журналистки напориста, настаивает на вопросе, приходилось ли ей убивать на войне. Не отстает Дора от Веры Александровны! Мне же это вопрос показался не к месту. Ведь на войне как на войне... Но я молчу, но потом все же сделала ей замечание: зачем тревожить пожилых ветеранов!

«Нет, убивать лицом к лицу, к счастью, мне не приходилось. Ведь я была радисткой!» - говорит Вера, Александровна которую жизнь научила многому, особенно война.

После Ирана познакомилась с моряком. Это была судьба. С первым мужем Мишей служила потом в Тбилиси. Потом родился сын - Геннадий. «Больше у меня детей не было. Я всегда хотела родить, но Ангел, второй муж не хотел. Все думал, что вернется в Грецию и уже там родит детей… «Потом он жалел об этом, а я-то и подавно жалею. Сын уже сам пожилой человек, живет в Ташкенте. Иногда приезжает, но это так далеко!».

«А первый мой муж попал в плен. Он пережил страшные вещи! Мне же, сказали, что он погиб, и я даже получала пособие на него. Но потом он неожиданна, на радость нам, появился. Но прожив недолго, умер. Мне кажется, он умер от того, что не смог перенести пережитое горя. Не знаю, что он пережил в плену, об этом мало говорил, но эта была трагедия.

- Вера Александровна, а вы боялись погибнуть?
- Не знаю, мы не думали о страхе, главное для нас было Родину защитить. Ведь мы так были воспитаны. Мы не думали о медалях и наградах, мы думали только о своем долге перед Родиной, перед народом. Поэтому и не боялись, а просто выполняли приказы. Среди нас совсем не было предателей или перебежчиков, я не знаю ни одного такого.
- А медали за что получили?
Медали. Это за победу, а эта за службу Родине и ударный труд. Но медали – они не главное. Главная награда – это мир, и то, что жизнь прошла для меня относительно хорошо, жаловаться не на что. 
- А чему радуетесь сегодня?
-Тому, что живу, вижу хороших людей. Заходи- ка мне почаще! Слава Богу, что есть еще люди, заходят, кто газету принесет, кто продуктов купит, кто к врачу отвезет. Ты знаешь Виктора Немцова, консула из генконсульства России, так вот ему спасибо, помогает столько лет, уделяет внимание. А Анатолий Васильевич Чепурков и его супруга Таня три раза меня возили к мужу на кладбище. Да другие сотрудники консульства не забывают. А вот недавно была в Афинах в Узбекском генконсульством, где Одыл Джалалович Саидакрамов мне уделил огромное внимание. Спасибо ему огромное! Как мы жили дружно в Узбекистане! Русские, узбеки, греки, украинцы, татары…Надо об этом не забывать и к этому стремится. 
Спасибо Зое Владыку, она меня так поддержала после смерти мужа! Спасибо Наде Халиду, семье Шалвы Кикадзе и ему самому, чтобы я без них делала бы!. Ну, а ты тο придешь? Я тебе пельменей сварю, ты таких не ела!»

2005. София Прокопиду. На фотографии с дорогой моей коллегой Теодорой Авгери

Автор: София Прокопиду

ИОАННИДИС ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИОАННИДИС ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

IMG 00021

IMG 00031

IMG 00041

Карнеева Мария

Карнеева Мария

Герой Елены Ивановой, председателя Общества "Дружба", Лутраки

Родилась в 1913 г. в городе Воронеж.
Во время войны в 1941 г., поехала с двумя детьми на фронт к мужу , на границе с Украиной , её остановили и отправили в тыл на Кавказ, таким образом она попала с двумя детьми в г. Тбилиси (Грузия). Там устроилась на работу повором в Нахимовское училище. Проработала до закрытия училища . Умерла в 1986 г. в городе Тбилиси.

КЕШАНИДИ ФЕОФИЛ ИВАНОВИЧ И СПИРАНТИ АЛЕКСЕЙ АВРААМОВИЧ

КЕШАНИДИ ФЕОФИЛ ИВАНОВИЧ И СПИРАНТИ АЛЕКСЕЙ АВРААМОВИЧ

Комарьков Николай Андреевич

Комарьков Николай Андреевич

История рассказанная Светланой Гордеевой.

"Комарьков Николай Андреевич родился 25 августа 1926 года. В 1943 году 17-летним мальчишкой ушёл добровольцем на фронт. Воевал на 2-м Белорусском фронте под командованием маршала К.К.Рокоссовского. Служил радистом-пулемётчиком в танковых войсках в звании старшего сержанта. Войну окончил в мае 1945 года в г. Дрездене. О войне рассказывать не любил, слишком тяжёлые были воспоминания. Всё же однажды он рассказал, как счастливая случайность спасла ему жизнь. Находясь в танке, он случайно поджал ноги, и как раз в это время ударил снаряд. Рядом сидящему товарищу оторвало ноги, а он чудом уцелел".

Фото № 1 - Комарьков Николай Андреевич Фото № 2 - Во время пребывания в городе Вальденбурге 11 марта 1948 г.

Фото № 3 – Слева: Комарьков Николай Андреевич; справа: Спивак Василий, 1948 г.

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЗИНОВЬЕВА

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЗИНОВЬЕВА

Герой Зои Зиновьевой (материал из интервью)

ВЕТЕРАН 1-ОГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА Лидия Васильевна Зиновьева, уроженица Тамбова, затем ставшая тульчанкой и осевшая, наконец, в Одессе. Когда началась война, Лидии Васильевне не было и 16 лет, для нее, как и для многих ее сверстников детство, школа закончились в одночасье: повзрослели все и сразу. Она постоянно повторяла, что ее профессия на фронте была гражданской, не военной. Но на фронте гражданских не бывает: все прошедшие через мясорубку войны имеют равное право на вечную память.

«Сначала на фронт забрали моего отца, он воевал под Сталинградом и пропал без вести, уже через месяц после его отъезда нам прислали извещение. После его гибели, в 1942 году мне пришла повестка: мама отвела меня на большую дорогу и посадила в машину к военным. Так началась моя работа в военном передвижном госпитале, следующем за фронтом. Все годы войны я проработала в этом госпитале. Из Тамбова мы двинулись на Сумы, через Украину, когда в 1943 году освободили Киев, мы с госпиталем тоже вошли в город. Там мы принимали раненых, ухаживали за ранеными, кормили раненых. Мы же собирали по окопам травмированных и погибших.
После Киева наш госпиталь двинулся на Львов, который тогда был еще польским городом. Пожалуй, самые страшные воспоминания связаны для меня с ним – ведь опасность для нас исходила не только он немцев, но и от «западников»: во Львове меня чуть не убил один из них, долго бежавший за мной с финкой. Спасли меня тогда только мои молодые ноги. Раненых старались вообще не выпускать из госпиталя: но разве можно было удержать молодых ребят? Многих убивали прямо на улицах.
Из Львова мы двинулись на Германию, это бы уже 1944 год, с тем же госпиталем, с теми же врачами, теми же медсестрами: весь обслуживающий персонал из Тамбова. В Германии мы расположились в городе Зарау. Однажды я шла на работу в госпиталь и вдруг вижу: на улицах обнимаются, целуются, поздравляют друг друга. Так мы узнали, что война закончилась. . . Из Германии мы двинулись в Чехословакию, там мы уже ждали приказа о расформировании госпиталя и отправлении на родину».
Со своим мужем, Александром Зиновьевым, фронтовиком, Лидия Васильевна познакомилась в Корыстыни, под Житомиром, где стояла его часть. Там же они и поженились, с разрешения его начальства. Он тоже пошел на фронт совсем молодым мальчиком – в 17 лет, и прошел от начала и до конца всю Отечественную войну: воевал тоже на 1-ом Украинском фронте, форсировал Днепр, форсировал Одер, командовал пулеметным батальоном, получил ранения, дошел до Берлина.

Махмуд Каримович Урманов

Махмуд Каримович Урманов

М.К.Урманов
Герой Андрианы Луле

Рассматривая фотоальбом моего деда Махмуда Каримовича Урманова ( 9.05.1908г. - 2.06.1978г.), я сделала подборку фотографий, наиболее характерных его личности, а также его военно-профессиональной деятельности..
Родился мой дед в селе Азеево в Ермишинском районе Рязанской области России в нелегкие послереволюционные годы. В раннем возрасте (9 лет ) осиротел и был вынужден самостоятельно пробиваться в жизни... Судьба заносит его в Ташкент - город хлебный, где довольно рано начинается его трудовая деятельность - вначале батраком в доме богатого узбекского бая, через пять лет, в свои 14, он становится сыном полка и принимает активное участие в борьбе с басмаческими выступлениями (с бандой Ибрагимбека) в Туркестане. В начале 20-х годов по настоянию командира полка направляется на учёбу в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина , которое заканчивает в 1928 г.. Знакомится и женится на моей бабушке, создаёт семью.
В Великой Отечественной Войне его военный путь начинается с г.Таганрога и заканчивается освобождением г. Праги в Чехословакии, в звании полковника и должности командира артиллерии 107 стрелкового корпуса армии маршала И. С. Конева, 4-го Украинского фронта, где встретил День Победы и День своего Рождения (9 мая !)...
За проявленные мужество и героизм мой дед был награждён
Орденами: Кутузова, Суворова, Красной звезды, Ленина, двумя Орденами Боевого Красного Знамени и
Медалями: За победу, За отвагу, За Кавказ, За освобождение Праги, Чешский крест и др.
В целях повышения квалификации в 1951 г. поступает в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова в Москве. Вскорости подает в отставку, увольняется из армии и выходит на пенсию, но на этом его трудовая деятельность не заканчивается. В последующие годы он занимает должности директора "Ташкентского моря", директора Ташкентского Парка культуры и отдыха имени "40 лет ВЛКСМ" ("Комсомольское озеро"), председателя Народного Контроля г. Ташкента (безвозмездно, на общественных началах), директора дома отдыха ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны ...
Мой дед был прямой, безукоризненно честный, ответственный, мужественный и глубоко порядочный человек. Таким его знали окружающие его соратники и близкие люди.

Горжусь и помню!!!

Михаил Ивановича Аврамиди

Михаил  Ивановича Аврамиди

История от Светланы Хараламповой.
Хочу рассказать историю героя ВОВ Михаила Ивановича Аврамиди. Сапёр ВОВ 1941 -1945 гг, геолог в мирной жизни, родился в греческом селении Мадан в Армении 9 сентября 1924 года и ушёл из жизни в Москве 30 января 2008 г. 7 мая 2005 г. он был награждён президентом Греции Карлосом Папульясом Памятной медалью Греческого государства за вклад в Великую победу над фашизмом. Война для него закончилась в 1947 г. ещё два года после ее завершения он разминировал территорию Масальского и Бородинского районов Московской области.. Принадлежность к греческой нации спасла ему жизнь. Несколько месяцев его оплакивали родители, получившие с фронта на своего сына похоронку. Когда он был у опушки леса остановлен бандеровцами и отпущен ими, узнавшими, что он грек, с миром. Так его нация спасла ему жизнь!.

ОРФАНИДИ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ТЕПЕТОВ ЛАЗАРЬ ХАРАЛАМПОВИЧ

ОРФАНИДИ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ТЕПЕТОВ ЛАЗАРЬ ХАРАЛАМПОВИЧ

ПАРАСКЕВОПУЛО ЕЛЕВТЕРИИ ПАНАИОТОВИЧ МЕНДЕШИДИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

ПАРАСКЕВОПУЛО ЕЛЕВТЕРИИ ПАНАИОТОВИЧ МЕНДЕШИДИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

Пищик Фёдор Зиновьевич

Пищик Фёдор Зиновьевич

Пищик Фёдор Зиновьевич родился в 1899 году.
Прошёл всю войну, активно участвовал в белорусском партизанском движении в отряде им.Ворошилова на Гомельщине.С 1942 года являлся командиром разведки партизанского отряда им.Гастело. В 1943 году получил тяжелые ранения в ногу,голову и плечо.Имеет правительственные награды : медаль “За победу над Германией” и медаль Партизану Великой Отечественной войны I степени”.
(немного коричневое фото)

Герои Людмилы Барановой 

ПОПАНДОПУЛО АРИСТИД НИКОЛАЕВИЧ МУСТОПУЛО АВРААМ ХАРАЛАМПОВИЧ

ПОПАНДОПУЛО АРИСТИД НИКОЛАЕВИЧ МУСТОПУЛО АВРААМ ХАРАЛАМПОВИЧ

ФИСАТИДИ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ФИСАТИДИ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ФРАНКОПУЛО ДЕМОСФЕН АРИСТИДОВИЧ С ЖЕНОЙ

ФРАНКОПУЛО ДЕМОСФЕН АРИСТИДОВИЧ  С ЖЕНОЙ

ЧАЧА АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ и И МУСТОПУЛО КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ

ЧАЧА АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ и И МУСТОПУЛО КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ

Юданов Николай Ильич

Юданов Николай Ильич

Юданов Николай Ильич – 1913-1982 г. 

Полковник российской Авиации. Прошёл всю войну с 1941-1945гг. Воевал на Первом Украинском фронте в российской Авиации , по специальности лётчик. Вернулся с фронта в звании Маёра. Умер в звании Полковника Авиации в Ростове на Дону.

Герои Елены Ивановой, председателя Общества "Дружба", Лутраки.